Menu Podmiotowe menu ikonka

Zakres działania

Swoim zakresem obejmuje: kontrole pracy urzędu gminy, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, wyrażanie opinii w sprawach wykonania budżetu, występowanie do Rady z wnioskiem w sprawach absolutorium oraz inne zadania kontrolne zlecone przez Radę.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2010-12-10
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2010-12-10 09:26:31
Liczba wyświetleń: 2198
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj