Menu Podmiotowe menu ikonka

Udostępnianie danych z rejestrów publicznych

 

Dane zgromadzone w prowadzonych w Urzędzie Gminy w Brennej w rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.

 

Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w §2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692). Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych (dyskietka, CD). Dane w formie elektronicznej udostępnia się w formatach : doc, rtf, xls., PDF.

 

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

 

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (wzór).

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Maciej Owczarzy 2009-11-09
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2009-11-09 11:40:47
Liczba wyświetleń: 3747
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj