Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,01 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,17 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

5) od budynków gospodarczych, szop drewnianych i garaży wolnostojących nie związanych z działalnością gospodarczą – 3,83 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

6) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,38 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

7) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna stawka wynosi 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

8) od gruntów:

 a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,72 zł od 1m2 powierzchni,
 b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,86 zł od 1ha powierzchni,
 c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 1m2 powierzchni.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Marek Wojnar 2011-11-04
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2011-11-04 09:19:51
Liczba wyświetleń: 2386
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj