Menu Podmiotowe menu ikonka

Stawki podatku rolnego na 2017 rok

1. Stawka podatku rolnego ustalona jest na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku rolnym i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 993).
2. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 r. wyniosła 52,44 za 1dt (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 993).


Stawki podatku rolnego na 2017 rok wynoszą:
  1. Wieś Górki Wielkie i Górki Małe
· dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego:
 52,44 zł x 5 dt = 262,20 zł za 1 ha fiz.
· dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne:
 52,44 zł x 2,5 dt = 131,10 zł za 1 ha przel.
  1. Wieś Brenna – ulga górska (Rozporządzenie Nr 20/04 Wojewody Śląskiego
    z dn. 4.V.2004 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich w województwie śląskim)
ULGA 60%
· dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego:
52,44 zł x 5 dt = 262,20 zł x 60% = 104,88 zł za 1 ha fiz.
· dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne:
52,44 zł x 2,5 dt = 131,10 zł x 60% = 52,44 zł za 1 ha przel


ULGA 30%
· dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego:
52,44 zł x 5 dt = 262,20 zł x 30% = 183,54 zł za 1 ha fiz.
· dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne:
52,44 zł x 2,5 dt = 131,10 zł x 30% = 91,77 zł za 1 ha przel
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Monika Waszut 2016-11-07
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2016-11-07 15:17:00
Modyfikował: Maciej Owczarzy 2016-11-07 15:16:01
Liczba wyświetleń: 2146
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-11-07 15:16:01 Utworzono treść Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj