Menu Podmiotowe menu ikonka

Stawki podatku rolnego na 2016 rok

1. Stawka podatku rolnego ustalona jest na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku rolnym i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1025).
2. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 r. wyniosła 53,75 za 1q (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1025).
Stawki podatku rolnego na 2016 rok wynoszą:
  1. Wieś Górki Wielkie i Górki Małe
· dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego:
 53,75 zł x 5q = 268,75 zł za 1 ha fiz.
· dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne:
 53,75 zł x 2,5q = 134,375 zł za 1 ha przel.
  1. Wieś Brenna – ulga górska (Rozporządzenie Nr 20/04 Wojewody Śląskiego
    z dn. 4.V.2004 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich w województwie śląskim)
ULGA 60%
· dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego:
53,75 zł x 5q = 268,75 zł x 60% = 107,50 zł za 1 ha fiz.
· dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne:
53,75 zł x 2,5q = 134,375 zł x 60% = 53,75 zł za 1 ha przel
ULGA 30%
· dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego:
53,75 zł x 5q = 268,75 zł x 30% = 188,125 zł za 1 ha fiz.
· dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne:
53,75 zł x 2,5q = 134,375 zł x 30% = 94,063 zł za 1 ha przel.
 
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Monika Waszut 2015-12-07
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2015-12-08 10:09:17
Modyfikował: Maciej Owczarzy 2015-12-08 10:09:17
Liczba wyświetleń: 1886
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-12-08 10:09:17 Utworzono treść Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj