Menu Podmiotowe menu ikonka

Stawki podatku leśnego na 2017 rok

Stawkę podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która podawana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną  0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Stawka podatku leśnego na 2017 rok ustalana jest w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 996)
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna wyniosła 191,01 zł za 1m³.


Stawka podatku leśnego na 2017 rok wynosi:
191,01 zł/m3 x 0,220 m3 = 42,0222 zł za 1 ha fizycznego lasu
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Monika Waszut 2016-11-07
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2016-11-07 15:18:36
Modyfikował: Maciej Owczarzy 2016-11-07 15:18:36
Liczba wyświetleń: 1829
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-11-07 15:18:36 Utworzono treść Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj