Menu Podmiotowe menu ikonka

Stawki podatku leśnego na 2016 rok

Stawkę podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która podawana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną  0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Stawka podatku leśnego na 2016 rok ustalana jest w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1028)
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna wyniosła 194,77 zł za 1m³.
Stawka podatku leśnego na 2016 rok wynosi:
191,77 zł/m3 x 0,220 m3 = 42,1894 zł za 1 ha fizycznego lasu.
 
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Monika Waszut 2015-12-08
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2015-12-08 10:15:38
Modyfikował: Maciej Owczarzy 2015-12-08 10:15:38
Liczba wyświetleń: 1854
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-12-08 10:15:38 Utworzono treść Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj