Menu Podmiotowe menu ikonka

Stawki podatku leśnego na 2012 rok

Stawkę podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która podawana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,, Monitor Polski”.

Podatek leśny od 1 ha , za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną  0,220m³ drewna , obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawka podatku leśnego na 2012 rok ustalana jest w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 roku w sprawie średniej  ceny sprzedaży drewna , obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (M.P. z dnia 25.10.2011 r. nr 95, poz.970)

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna wyniosła  186,68 zł za 1m³.

Stawka podatku leśnego na 2012 rok wynosi  41,07 zł za 1 ha fizycznego lasu.

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 20,54 zł od 1 ha fizycznego gruntów leśnych.


Podmiot publikujący:
Wytworzył: Renata Balas 2011-11-04
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2011-11-04 09:26:45
Liczba wyświetleń: 2126
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj