Menu Podmiotowe menu ikonka

Stawka podatku leśnego na 2022 rok

Stawkę podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która podawana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w   Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawka podatku leśnego na 2022 rok ustalana jest w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021

Zgodnie z powyższym Komunikatem średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna wyniosła 212,26 zł za 1m³.

Stawka podatku leśnego na 2022 rok wynosi:

212,26 zł/m3 x 0,220 m3 = 46,6972 zł za 1 ha fizycznego lasu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Arleta Meissner 2022-01-17
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2022-01-17 10:01:25
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Maciej Owczarzy 2022-01-17 09:00:00
Liczba wyświetleń: 424
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-01-17 09:59:50 Dodano dokument Maciej Owczarzy Szukaj
2022-01-17 09:58:45 Dodano podgląd dokumentu Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj