Menu Podmiotowe menu ikonka

Stawka podatku leśnego na 2021 rok

Stawkę podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która podawana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawka podatku leśnego na 2021 rok ustalana jest w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020

Zgodnie z powyższym Komunikatem średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna wyniosła 196,84 zł za 1m³.

Stawka podatku leśnego na 2021 rok wynosi:
 
196,84 zł/m3 x 0,220 m3 = 43,3048 zł za 1 ha fizycznego lasu

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Joanna Macura 2021-01-07
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2021-01-07 14:10:54
Modyfikował: Maciej Owczarzy 2021-01-07 14:10:54
Liczba wyświetleń: 777
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-01-07 14:10:54 Utworzono treść Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj