Menu Podmiotowe menu ikonka

Stawka podatku leśnego na 2020 rok

Stawkę podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która podawana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”.
 
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawka podatku leśnego na 2020 rok ustalana jest w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1018)

Zgodnie z powyższym Komunikatem średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna wyniosła 194,24 zł za 1m³.

Stawka podatku leśnego na 2020 rok wynosi:
 
194,24 zł/m3 x 0,220 m3 = 42,7328 zł za 1 ha fizycznego lasu
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Monika Waszut 2019-12-30
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2019-12-30 13:47:55
Modyfikował: Maciej Owczarzy 2019-12-30 13:47:55
Liczba wyświetleń: 1152
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-12-30 13:47:55 Utworzono treść Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj