Menu Podmiotowe menu ikonka

Stawka podatku leśnego na 2018 rok

Stawkę podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która podawana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną  0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Stawka podatku leśnego na 2018 rok ustalana jest w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 963)
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna wyniosła 197,06 zł za 1m³.

Stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi:
197,06 zł/m3 x 0,220 m3 = 43,3532 zł za 1 ha fizycznego lasu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Monika Waszut 2017-10-31
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2017-10-31 08:19:00
Modyfikował: Maciej Owczarzy 2018-01-12 10:35:03
Liczba wyświetleń: 1577
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-01-12 10:35:03
  • Zmieniono treść dokumentu
Maciej Owczarzy Szukaj
2017-10-31 08:16:26 Utworzono treść Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj