Menu Podmiotowe menu ikonka

Stawka podatku leśnego na 2015 rok

Stawkę podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która podawana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,, Monitor Polski”.

Podatek leśny od 1 ha , za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną  0,220m³ drewna , obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawka podatku leśnego na 2015 rok ustalana jest w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej  ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2014 r. poz. 828)

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna wyniosła  188,85 zł za 1m³.

Stawka podatku leśnego na 2015 rok wynosi  41,55 zł za 1 ha fizycznego lasu.

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 20,78 zł od 1 ha fizycznego gruntów leśnych.


Podmiot publikujący:
Wytworzył: Zuzanna Wigezzi 2015-01-19
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2015-01-19 08:53:51
Modyfikował: Maciej Owczarzy 2015-01-19 08:53:51
Liczba wyświetleń: 1855
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-01-19 08:53:51 Utworzono treść Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj