Menu Podmiotowe menu ikonka

Stawka podatku leśnego na 2014 rok

Stawki podatku leśnego na 2014 rok

Stawkę podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która podawana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,, Monitor Polski”.

Podatek leśny od 1 ha , za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną  0,220m³ drewna , obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawka podatku leśnego na 2014 rok ustalana jest w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie średniej  ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P., poz. 828)

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna wyniosła  174,05 zł za 1m³.

Stawka podatku leśnego na 2014 rok wynosi  37,63 zł za 1 ha fizycznego lasu.

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 18,82 zł od 1 ha fizycznego gruntów leśnych.


Podmiot publikujący:
Wytworzył: Zuzanna Wigezzi 2013-11-21
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2013-11-21 10:46:29
Modyfikował: Maciej Owczarzy 2013-11-21 10:46:29
Liczba wyświetleń: 2049
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-11-21 10:46:29 Utworzono treść Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj