Menu Podmiotowe menu ikonka

SPIS KART TYPU C

Nr kolejny wpisu nazwa zakres przedmiotowy dokumentu dane podmiotu, którego dokument dotyczy
ROK: 2009
2009/C/001 Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gmina Brenna
2009/C/002 Projekt Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Brenna Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Brenna Gmina Brenna
ROK: 2010
2010/C/001

Projekt zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna, dla obszaru położonego w Górkach Małych przy ul. Zalesie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu

Projekt zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna, dla obszaru położonego w Górkach Małych przy ul. Zalesie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu

Gmina Brenna
2010/C/002

Projekt zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna, dla obszaru położonego w Brennej przy ul. Zielonej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu

 

 

Projekt zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna, dla obszaru położonego w Brennej przy ul. Zielonej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu

 

 

Gmina Brenna
ROK: 2011
2011/C/001 Projekt Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brenna Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brenna Gmina Brenna
2011/C/002

Projekt zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych i komunikacji przy ulicy Sportowej i Malinowej w Brennej

Projekt zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych i komunikacji przy ulicy Sportowej i Malinowej w Brennej

Gmina Brenna
2011/C/003

Projekt zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych i zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Harcerskiej i Osiedlowej w Górkach Wielkich

Projekt zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych i zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Harcerskiej i Osiedlowej w Górkach Wielkich

Gmina Brenna
2011/C/004

Projekt zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych

Projekt zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych

Gmina Brenna
ROK: 2012
2012/C/001 zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

obszary w:

1) Brennej przy ulicy Barujec oraz w Górkach Wielkich przy ulicy Kretowskie,

2) Brennej przy ulicy Markówka,

3) Brennej przy ulicy Góreckiej i ulicy Wiejskiej,

4) Brennej przy ulicy Snowaniec,

5) Brennej przy ulicy Żarnowiec oraz w Górkach Małych przy ulicy Wichrowe Wzgórza,

6) Górkach Wielkich przy ulicy Bielskiej,

7) Górkach Wielkich przy ulicy Stary Dwór.

Gmina Brenna
2012/C/002 zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dz. 4184, dz. 4185 w Brennej Gmina Brenna
2012/C/003 zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obszar: Brenna przy ul. Leśnica Gmina Brenna
ROK: 2013
2013/C/001 projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Brenna na rok 2013 opieka nad zwierzętami bezdomnymi Gmina Brenna
2013/C/002

projekt Programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracją Skoczów - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brenna

budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków Gmina Brenna

2013/C/003

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna

Gmina Brenna
2013/C/004 Projekt Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2011-2012 Projekt Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2011-2012 Gmina Brenna
2013/C/005 Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brenna na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017-2020 Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brenna na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017-2020 Gmina Brenna
2013/C/006 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Brenna do 2020 roku Projekt Strategii Rozwoju Gminy Brenna do 2020 roku Gmina Brenna
2013/C/007 Projekt Prognozy oddziaływania Strategii Rozwoju Gminy Brenna do 2020 roku Projekt Prognozy oddziaływania Strategii Rozwoju Gminy Brenna do 2020 roku Gmina Brenna
2013/C/008 projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Brenna na rok 2014 opieka nad bezdomnymi zwierzetami Gmina Brenna
2013/C/009 Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracją Skoczów - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brenna Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenach położonych poza Aglomeracją Skoczów. Gmina Brenna
Rok 2014
2014/C/001 Aktualizacja programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracją Skoczów - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brenna Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenach położonych poza Aglomeracją Skoczów. Gmina Brenna
2014/C/002 projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Brenna na rok 2015 opieka nad bezdomnymi zwierzetami Gmina Brenna
Rok 2015
2015/C/001 projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Brenna na rok 2016 opieka nad bezdomnymi zwierzetami Gmina Brenna
2015/C/002 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gmina Brenna
2015/C/003 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w rejonie stacji narciarskiej Świniorka Sporządzenie mpzp Gmina Brenna
  ROK 2016    
2016/C/001 projekt Planu Gospodarki Niskoemicyjnej dla Gminy Brenna projekt PGN Gmina Brenna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Małgorzata Olszar 2014-07-09
Opublikował w BIP: Małgorzata Olszar 2010-02-26 13:23:50
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Małgorzata Olszar 2016-04-04 12:43:00
Modyfikował: Małgorzata Olszar 2016-04-04 12:42:57
Liczba wyświetleń: 2562
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-04-04 12:42:57
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Małgorzata Olszar Szukaj
2016-02-26 12:08:18
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Beata Zając Szukaj
2016-02-26 08:54:37
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Beata Zając Szukaj
2016-02-26 08:50:10
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Beata Zając Szukaj
2016-01-13 12:54:36
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Małgorzata Olszar Szukaj
2016-01-13 12:53:08
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Małgorzata Olszar Szukaj
2015-06-30 08:41:00
 • Zmieniono treść dokumentu
Karina Siemek Szukaj
2014-03-24 11:31:30
 • Zmieniono treść dokumentu
Małgorzata Olszar Szukaj
2013-09-05 14:45:24
 • Zmieniono treść dokumentu
Małgorzata Olszar Szukaj
2013-04-26 10:17:12
 • Zmieniono treść dokumentu
Małgorzata Olszar Szukaj
2013-04-26 10:15:34
 • Zmieniono treść dokumentu
Małgorzata Olszar Szukaj
2013-03-25 10:40:44
 • Zmieniono treść dokumentu
Małgorzata Olszar Szukaj
2013-03-25 10:07:48
 • Zmieniono treść dokumentu
Małgorzata Olszar Szukaj
2013-03-25 10:03:55
 • Zmieniono treść dokumentu
Małgorzata Olszar Szukaj
2013-03-05 09:34:15
 • Zmieniono treść dokumentu
Małgorzata Olszar Szukaj
2012-09-05 09:20:02
 • Zmieniono treść dokumentu
Małgorzata Olszar Szukaj
2012-09-05 09:09:28
 • Zmieniono treść dokumentu
Karina Siemek Szukaj
2012-09-05 08:59:33
 • Zmieniono treść dokumentu
Małgorzata Olszar Szukaj
2012-09-05 08:57:09
 • Zmieniono treść dokumentu
Małgorzata Olszar Szukaj
2012-09-05 08:55:39
 • Zmieniono treść dokumentu
Małgorzata Olszar Szukaj
        Porównaj