Menu Podmiotowe menu ikonka

Procedura zaskarżania bezczynności gminy do WSA

Opis zaskarżenia bezczynności gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Proces udostępniania informacji publicznej podlega kontroli sądowej, którą sprawują sądy administracyjne. Sądową kontrolę w tym zakresie sprawują Wojewódzkie Sądy Administracyjne oraz  Najwyższy Sąd Administracyjny w Warszawie w przypadku spraw kasacyjnych.


Oznacza to że każdy, któremu w terminie nie została udostępniona informacja publiczna może wnieść skargę na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tryb postępowania przez ww. sądami reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi.

Skargę wnosi się do sądu administracyjnego za pośrednictwem  organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi. Skarga powinna zawierać:
1) wskazanie zaskarżonej czynności,
2) oznaczenie organu, którego bezczynność dotyczy,
3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Organ przekazuje skargę, akta oraz odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 15 dni od dnia jej otrzymania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Maciej Owczarzy 2012-11-07
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2012-11-07 14:02:00
Modyfikował: Maciej Owczarzy 2012-11-07 14:02:18
Liczba wyświetleń: 3338
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-11-07 14:02:18 Utworzono treść Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj