Menu Podmiotowe menu ikonka

Podręczniki szkolne

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

DYREKTOR

Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego

w Brennej

ZARZĄDZENIE NR20/2008/9

10 czerwca 2009r.

 

dot. podręczników szkolnych na rok szkolny 2009/2010

 

Podstawa prawna:

1.       Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU Nr 4 z 2009r. poz. 17)

2.       Rozporządzenia MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU Nr 5, poz. 458, z późn. zm.)

3.       Rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2008r. Nr 159, poz. 992)

4.       Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z póź. zmian.)

 

Dyrektor Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Brennej na podstawie z art. 22a ust. 2e ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zmian.) podaję do publicznej wiadomości wykaz podręczników obowiązujących roku szkolnym 2009/2010

 
§1.

Zestaw podręczników do klasy I  stanowi załącznik nr 1


§2.

Zestaw podręczników do klasy II i III  stanowi załącznik nr 2 i 3

 

§3.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2009/2010 jest dostępny na stronie internetowej szkoły i BIP.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

 

Zarządzenie wyłożone do 31sierpnia  2009r.

Dyrektor Gimnazjum

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Zbigniew Mitręga 2009-06-10
Opublikował w BIP: Czesłąw Marcjasz 2009-06-10 09:02:19
Liczba wyświetleń: 4084
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj