Menu Podmiotowe menu ikonka

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

WÓJT GMINY BRENNA ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
b) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
Warunki konkursu określa ogłoszenie stanowiące załącznik do zarządzenia.
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2017-03-16
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2017-03-16 12:37:00
Modyfikował: Barbara Greń 2017-03-16 15:47:00
Liczba wyświetleń: 2341
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2017-03-16 15:47:00 Dodano plik - zał. 1_OFERTA_z art.14 ust.1i2.docx do treści Barbara Greń Szukaj
2017-03-16 12:39:00 Dodano plik - zał. 5_SPRAWOZDANIE_z art.18 ust.4.docx do treści Barbara Greń Szukaj
2017-03-16 12:38:00 Dodano plik - zał. 3_UMOWA_z art.16 ust.1i6.docx do treści Barbara Greń Szukaj
2017-03-16 12:37:00 Dodano plik - zarządzenie 46_ogłoszenie konkursu pp._2017.pdf do treści Barbara Greń Szukaj
2017-03-16 12:36:00 Utworzono treść Barbara Greń Szukaj
        Porównaj