Menu Podmiotowe menu ikonka

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Wójt Gminy Brenna
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
— kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
— przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
— ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

1. Zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane poprzez:
a)organizowanie imprez kulturalnych, w tym również z udziałem miejscowych zespołów regionalnych kultywujących miejscową tradycję,
b)organizowanie spotkań, prelekcji i prezentacji w celu popularyzowania lokalnej kultury i tradycji,
c)organizowanie imprez kulturalnych popularyzujących życie i twórczość Zofii Kossak,
d)organizowanie wystaw dorobku gminnych artystów i pisarzy,
e)prowadzenie zespołów regionalnych i orkiestr,
f)organizowanie zajęć z rękodzielnictwa.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2014 roku wynosi 20.000,00 zł.

2.Zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowane poprzez:
1)organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych,
2)organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
3)organizowanie i realizacja działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy tryb życia, wolny od uzależnień poprzez sport i rekreację.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2014 roku wynosi 15.000,00 zł.

3.Zadania publiczne w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, realizowane poprzez:
a)działania edukacyjne skierowane do mieszkańców w zakresie przyrody ożywionej
i nieożywionej,
b)działania dotyczące ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,
c)działalność wydawniczą promującą walory przyrodnicze terenów chronionych
i proponowanych do ochrony w Gminie Brenna.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2014 roku wynosi 5.000,00 zł.

Oferty w formie pisemnej wraz z wymienionymi w ogłoszeniu załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 nie później niż do dnia 31 marca 2014 roku do godziny 15:00. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres podmiotu składającego oraz nazwę zadania.

Szczegóły udziału w konkursie w ogłoszeniu.

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2014-03-10
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2014-03-10 15:25:22
Modyfikował: Barbara Greń 2014-03-10 16:24:35
Liczba wyświetleń: 8452
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2014-03-10 16:24:35 Dodano plik - wzór_oferty.doc do treści Barbara Greń Szukaj
2014-03-10 16:24:35 Dodano plik - wzór_sprawozdania.doc do treści Barbara Greń Szukaj
2014-03-10 16:24:35 Dodano plik - wzór_umowy.doc do treści Barbara Greń Szukaj
2014-03-10 15:26:03 Dodano plik - OGŁOSZENIE o konkursie 2014_zał.do zarz.28.pdf do treści Barbara Greń Szukaj
2014-03-10 15:25:43 Dodano plik - zarządzenie 28_ogłoszenie konkur.PDF do treści Barbara Greń Szukaj
2014-03-10 15:25:22 Utworzono treść Barbara Greń Szukaj
        Porównaj