Menu Podmiotowe menu ikonka

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
Oferty w formie pisemnej wraz z wymienionymi w ogłoszeniu załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna  do dnia 10 lutego 2012 roku do godziny 15:00.  
 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2012-01-18
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2012-01-18 16:13:20
Modyfikował: Barbara Greń 2012-01-18 16:14:51
Liczba wyświetleń: 3615
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-01-18 16:14:51 Dodano plik - Oświadczenie o nie wykluczeniu.doc do treści Barbara Greń Szukaj
2012-01-18 16:14:35 Dodano plik - Oświadczenie o nieprow.dział.gosp.doc do treści Barbara Greń Szukaj
2012-01-18 16:14:22 Dodano plik - wzor_oferty.doc do treści Barbara Greń Szukaj
2012-01-18 16:14:06 Dodano plik - OGŁOSZENIE o konk.Patologie Społ.doc do treści Barbara Greń Szukaj
2012-01-18 16:13:52 Dodano plik - 9_2012.pdf do treści Barbara Greń Szukaj
2012-01-18 16:13:20 Utworzono treść Barbara Greń Szukaj
        Porównaj