Menu Podmiotowe menu ikonka

Otwarte Konkursy Ofert

Wójt Gminy Brenna

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

 1. Zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane poprzez:
 1. organizowanie imprez kulturalnych, w tym również z udziałem miejscowych zespołów regionalnych kultywujących miejscową tradycję,
 2. organizowanie spotkań, prelekcji i prezentacji w celu popularyzowania lokalnej kultury i tradycji,
 3. organizowanie imprez kulturalnych popularyzujących życie i twórczość Zofii Kossak,
 4. organizowanie wystaw dorobku gminnych artystów i pisarzy,
 5. prowadzenie zespołów regionalnych i orkiestr,
 6. organizowanie zajęć z rękodzielnictwa.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2013 roku wynosi 25.000,00 zł.

 

 1. Zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowane poprzez:
 1. organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych,
 2. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 3. organizowanie i realizacja działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy tryb życia, wolny od uzależnień poprzez sport i rekreację.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2013 roku wynosi 15.000,00 zł.

 

 1. Zadania publiczne w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, realizowane poprzez:
 1. działania edukacyjne skierowane do mieszkańców w zakresie przyrody ożywionej
  i nieożywionej,
 2. działania dotyczące ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,
 3. działalność wydawniczą promującą walory przyrodnicze terenów chronionych
  i proponowanych do ochrony w Gminie Brenna.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2013 roku wynosi 10.000,00 zł.

 

 

Szczegóły w załączniku.

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2013-01-22
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2013-01-24 10:26:58
Modyfikował: Barbara Greń 2013-01-24 10:48:15
Liczba wyświetleń: 3714
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-01-24 10:48:15 Dodano plik - wzór_SPRAWOZDANIA.doc do treści Barbara Greń Szukaj
2013-01-24 10:47:52 Dodano plik - wzór umowy.doc do treści Barbara Greń Szukaj
2013-01-24 10:47:30 Dodano plik - wzór_oferty.doc do treści Barbara Greń Szukaj
2013-01-24 10:28:43 Dodano plik - ogłoszenie konkursu_zał.do zarz..PDF do treści Barbara Greń Szukaj
2013-01-24 10:28:15 Dodano plik - zarządzenie_ogłoszenie konkursu.PDF do treści Barbara Greń Szukaj
2013-01-24 10:27:47
 • Zmieniono treść dokumentu
Barbara Greń Szukaj
2013-01-24 10:26:58 Utworzono treść Barbara Greń Szukaj
        Porównaj