Menu Podmiotowe menu ikonka

Opis procedury zaskarżania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Zarówno odmowa udostępnienia informacji publicznej jak i umorzenie postępowania o jej udostępnienie, następuje w formie decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Oznacza to, że od ww. decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu który decyzję wydał.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Maciej Owczarzy 2012-11-07
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2012-11-07 14:08:43
Modyfikował: Maciej Owczarzy 2012-11-07 14:09:26
Liczba wyświetleń: 3615
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-11-07 14:09:26
  • Zmieniono treść dokumentu
Maciej Owczarzy Szukaj
2012-11-07 14:08:43 Utworzono treść Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj