Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - ul. Skoczowska i ul. Stary Dwór - In.7013.1.2018.2020

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2020-02-20
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2020-02-20 08:18:00
Modyfikował: Barbara Stec-Czyż 2020-03-26 09:00:47
Liczba wyświetleń: 10156
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2020-03-26 09:00:47 Dodano plik - Informacja o wyniku postępowania.pdf do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2020-03-26 08:59:45 Dodano plik - Protokół.pdf do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2020-02-20 12:38:29 Dodano plik - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.zip do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2020-02-20 12:37:53 Dodano plik - Przedmiary robót.zip do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2020-02-20 12:37:13 Dodano plik - Projekt Wykonawczy branża drogowa, telefoniczna i energergetyczna.zip do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2020-02-20 12:36:36 Dodano plik - Projekt stałej organizacji ruchu.zip do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2020-02-20 12:35:52 Dodano plik - Projekt Budowlany Przepusty.zip do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2020-02-20 12:33:59 Dodano plik - Projekt Budowlany branża drogowa, telefoniczna i energergetyczna.zip do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2020-02-20 12:32:51 Dodano plik - Pozwolenia, zgłoszenie i uzgodnienia.zip do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2020-02-20 12:31:45 Dodano plik - Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót.zip do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2020-02-20 12:30:53 Dodano plik - Operat wodnoprawny.zip do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2020-02-20 12:30:23 Dodano plik - Materiały do zgłoszenia zamiaru robót budowlanych.zip do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2020-02-20 12:29:30 Dodano plik - Załącznik nr 1 i nr 2 - do edycji.zip do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2020-02-20 12:28:31 Dodano plik - Zapytanie ofertowe wraz z zał. nr 1 i nr 2.pdf do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2020-02-20 12:27:44 Dodano plik - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf do treści Barbara Stec-Czyż Szukaj
2020-02-20 08:18:47 Utworzono treść Barbara Stec-Czyż Szukaj
        Porównaj