Menu Podmiotowe menu ikonka

Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 20 lipca 2015 roku Stowarzyszenie Charytatywne "Dogonić Czas" z Górek Wielkich, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Poznajemy naszą Małą Ojczyznę"

Złożona oferta udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna, stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brenna.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można przesyłać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2015-07-22
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2015-07-22 15:19:00
Modyfikował: Barbara Greń 2015-07-22 15:21:01
Liczba wyświetleń: 4046
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-07-22 15:21:01 Dodano plik - zarządzenie 111_mały grant_Dogonić Czas 2015.pdf do treści Barbara Greń Szukaj
2015-07-22 15:20:38 Dodano plik - skan Dogonić czas.PDF do treści Barbara Greń Szukaj
2015-07-22 15:19:59 Utworzono treść Barbara Greń Szukaj
        Porównaj