Menu Podmiotowe menu ikonka

Nabór wniosków- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna.

Brenna, 27 wrzesień 2021 r.

OGŁOSZENIE

O  NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU

GMINY BRENNA NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/253/21 Rady Gminy Brenna z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania datacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna,  Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna.

Termin składania wniosków od zainteresowanych mieszkańców:  od dnia 30 września 2021 r. (zgodnie z regulaminem obowiązuje kolejność wpływu wniosków). Wypełniony wniosek ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać na biurze podawczym Urzędu Gminy Brenna (parter) w godzinach urzędowania, gdzie zostanie odnotowana data i godzina wpływu wniosku oraz nadany numer porządkowy, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43 – 438 Brenna (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu).

UWAGA! Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia realizacji inwestycji w br. najpóźniej do dnia 30 listopada 2021r. Dotacja nie obejmuje zadań już zrealizowanych (w całości lub w części).

Wnioski:  dostępne na stronie internetowej Gminy Brenna w zakładce ,,Aktualności”, BIP Urzędu Gminy Brenna w zakładce „Ochrona środowiska”, oraz w siedzibie Urzędu Gminy Brenna pokój nr 26.

Przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z  Regulaminem udzielania datacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna – przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/253/21 Rady Gminy Brenna z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Brennej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brennej oraz na stronie internetowej Gminy.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Małgorzata Olszar 2021-09-27
Opublikował w BIP: Małgorzata Olszar 2021-09-27 16:10:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Małgorzata Olszar 2021-09-27 00:00:00
Modyfikował: Małgorzata Olszar 2021-09-27 16:09:31
Liczba wyświetleń: 52
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-09-27 16:09:31 Dodano dokument Małgorzata Olszar Szukaj
2021-09-27 16:08:41 Dodano podgląd dokumentu Małgorzata Olszar Szukaj
        Porównaj