Menu Podmiotowe menu ikonka

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Wójt Gminy Brenna zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy,  realizujące zadania z zakresu sportu do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Celem konsultacji jest zapoznanie organizacji pozarządowych z treścią projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Projekt uchwały umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.

Propozycje i uwagi należy zgłaszać od dnia 20 października 2011 r. do dnia 3 listopada 2011 r. w formie pisemnej drogą pocztową lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2011-10-20
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2011-10-20 15:25:19
Liczba wyświetleń: 3347
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj