Menu Podmiotowe menu ikonka

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/118/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brenna

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/118/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brenna
 

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 30.01.2023 r do 06.02.2023 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/118/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brenna. Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna.


W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w nieprzekraczającym terminie do dnia 06.02.2023 r. – decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.
Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Karolina Sikora 2023-01-30
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Karolina Sikora 2023-01-30 12:30:00
Opublikował w BIP: Karolina Sikora 2023-01-30 12:30:00
Modyfikował: Karolina Sikora 2023-02-08 10:32:16
Liczba wyświetleń: 73
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-08 10:32:16 Dodano pliki Karolina Sikora Szukaj
2023-01-30 13:53:09 Dodano pliki Karolina Sikora Szukaj
2023-01-30 12:30:00 Dodano dokument Karolina Sikora Szukaj
        Porównaj