Menu Podmiotowe menu ikonka

Konsultacje projektu uchwały

Wójt Gminy Brenna informuje o przystapieniu do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy  gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.”

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia       23 października 2015 r. do dnia 6 listopada 2015 r.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, mogą składać pisemne uwagi dotyczące projektu drogą pocztową na adres Urzędu Gminy,  43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, pocztą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl lub w biurze podawczym Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2015 r.

Projekt Programu w załączniku.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2015-10-21
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2015-10-23 14:13:41
Modyfikował: Barbara Greń 2015-10-23 14:14:51
Liczba wyświetleń: 4013
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-10-23 14:14:51 Dodano plik - Projekt Programu współpracy na 2016.pdf do treści Barbara Greń Szukaj
2015-10-23 14:14:14 Dodano plik - zarządzenie 172_konsultacje programu.pdf do treści Barbara Greń Szukaj
2015-10-23 14:13:41 Utworzono treść Barbara Greń Szukaj
        Porównaj