Menu Podmiotowe menu ikonka

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.

Wójt Gminy Brenna zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.

Celem konsultacji jest zapoznanie organizacji pozarządowych z treścią projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.

Projekt uchwały umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.

Propozycje i uwagi należy zgłaszać od dnia 22 maja 2015 r. do dnia 5 czerwca 2015 r. w formie pisemnej, drogą pocztową lub osobiście, w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, przy ul. Wyzwolenia 77.

 

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2015-05-21
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2015-05-22 14:26:00
Modyfikował: Barbara Greń 2015-06-10 13:53:00
Liczba wyświetleń: 4014
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-06-10 13:53:00 Dodano plik - SPRAWOZDANIE z konsultacji_nagrody sportowe_2015.pdf do treści Barbara Greń Szukaj
2015-05-22 14:26:38 Dodano plik - Projekt_nagrody sportowe_maj 2015.pdf do treści Barbara Greń Szukaj
2015-05-22 14:26:16 Utworzono treść Barbara Greń Szukaj
        Porównaj