Menu Podmiotowe menu ikonka

Konsultacje projektu „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.”

Ogłoszenie o konsultacjach

„Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.”

 

Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wójt gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”.

Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów oraz form  współpracy finansowej i pozafinansowej przez samorząd gminy Brenna w zakresie realizacji zadań publicznych w 2013 roku.

Przedmiotem konsultacji jest uzgodnienie założeń zawartych w projekcie "Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.” 

Projekt Programu umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.

Opinie do projektu prosimy zgłaszać od dnia 17 października 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. w formie pisemnej, drogą pocztową lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2012-10-16
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2012-10-17 12:11:51
Liczba wyświetleń: 3613
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj