Menu Podmiotowe menu ikonka

Konsultacje Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Ogłoszenie o konsultacjach

„Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”

Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wójt gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.

Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów oraz form  współpracy finansowej i pozafinansowej przez samorząd gminy Brenna w zakresie realizacji zadań publicznych w 2014 roku.

Przedmiotem konsultacji jest uzgodnienie założeń zawartych w projekcie "Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”. 

Projekt Programu umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.

Opinie do projektu prosimy zgłaszać od dnia 08 października 2013 r. do dnia 23 października 2013 r. w formie pisemnej, drogą pocztową lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2013-10-07
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2013-10-07 15:47:00
Modyfikował: Barbara Greń 2013-10-08 15:46:00
Liczba wyświetleń: 3726
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-10-08 15:46:00 Dodano plik - PROGRAM Wspópracy z org.pozarz.na 2014.pdf do treści Barbara Greń Szukaj
2013-10-08 15:45:21 Utworzono treść Barbara Greń Szukaj
        Porównaj