Menu Podmiotowe menu ikonka

Konsultacje Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Konsultacje „Programu współpracy gminy Brenna  z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.”

Zgodnie z art. 5 a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Wójt Gminy Brenna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy,  prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brenna, do konsultacji projektu Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”.

Opracowany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania działalności pożytku publicznego.

Projekt Programu umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej przy ulicy Wyzwolenia 77.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 18 października 2011 r. do dnia 1 listopada 2011 r. w formie pisemnej drogą pocztową lub złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77.

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2011-10-18
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2011-10-18 15:20:21
Liczba wyświetleń: 3365
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj