Menu Podmiotowe menu ikonka

Konkus ofert SPPORT 2021

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku.
Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wniosku, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2021 roku do godziny 15:30  w zamkniętej kopercie w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres podmiotu składającego wniosek oraz nazwę zadania.   
Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu.
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2021-04-21
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2021-04-21 14:26:00
Modyfikował: Barbara Greń 2021-04-21 14:28:31
Liczba wyświetleń: 5384
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-04-21 14:28:31 Dodano plik - zał. 1_WNIOSEK_SPORT 2021.doc do treści Barbara Greń Szukaj
2021-04-21 14:28:31 Dodano plik - zał. 2_UMOWA_wzór_SPORT 2021.doc do treści Barbara Greń Szukaj
2021-04-21 14:28:31 Dodano plik - zał. 3_SPRAWOZDANIE_SPORT 2021.doc do treści Barbara Greń Szukaj
2021-04-21 14:27:54 Dodano plik - zarządzenie 40_ogłoszenie konkurs SPORT 2021.pdf do treści Barbara Greń Szukaj
2021-04-21 14:27:10 Utworzono treść Barbara Greń Szukaj
        Porównaj