Menu Podmiotowe menu ikonka

Konkurs ofert na zadania publiczne - SPORT - 2016

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2016 roku.

Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu następuje poprzez:
  • organizację szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,
  • organizację zajęć treningowych,
  • organizację zawodów sportowych.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2016 roku wynosi 110.000,- zł.
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięciu zysku, które na terenie Gminy Brenna prowadzą działalność sportową.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wniosku zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
Wnioski wraz z wymienionymi załącznikami należy złożyć do dnia 8 lutego 2016 roku do godziny 15:30   w zamkniętej kopercie w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77.

Szczyegóły w załącznikach.
 
 
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2016-01-15
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2016-01-15 14:46:31
Modyfikował: Barbara Greń 2016-01-15 14:51:40
Liczba wyświetleń: 5387
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-01-15 14:51:40 Dodano plik - OGŁOSZENIE KONKURSU_SPORT 2016.zał.do zarzadzenia 4.pdf do treści Barbara Greń Szukaj
2016-01-15 14:48:09 Dodano plik - zał. 3_SPRAWOZDANIE_SPORT 2016.doc do treści Barbara Greń Szukaj
2016-01-15 14:47:53 Dodano plik - zał. 1_WNIOSEK_SPORT 2016.doc do treści Barbara Greń Szukaj
2016-01-15 14:47:19 Dodano plik - Skan_zarządzenie 4_ogłoszenie konkursu.pdf do treści Barbara Greń Szukaj
2016-01-15 14:46:31 Utworzono treść Barbara Greń Szukaj
        Porównaj