Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja - sprzedaż napoi alkoholowych

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

 

Informacja dla przedsiębiorców

 

Wójt Gminy Brenna przypomina, że zgodnie art. 111 pkt 7 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473  z późn. zm.),  do dnia 31 maja 2011 roku należy dokonać opłaty II raty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych.

Nie dokonanie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych w wymaganym ustawowo terminie do dnia 31 maja 2011 roku spowoduje wygaśnięcie zezwolenia .

Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 13 ww. ustawy przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło  z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze nr 6 Urzędu Gminy Brenna pod nr telefonu 33 8536 222 wew. 106.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Maria Pieszka 2011-05-17
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2011-05-17 12:10:58
Liczba wyświetleń: 25830
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj