Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja dla przedsiębiorców

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Wójt Gminy Brenna przypomina, że zgodnie art. 111 pkt 7, do dnia 30 września 2011 roku należy dokonać opłaty III raty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych.

 

Nie dokonanie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych w wymaganym ustawowo terminie do dnia 30 września 2011 roku spowoduje wygaśnięcie zezwolenia.

 

Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 13 ww. ustawy przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze nr 6 Urzędu Gminy Brenna pod nr telefonu 33 8536 222 wew. 106.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Maria Pieszka 2011-08-01
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2011-08-01 11:36:07
Liczba wyświetleń: 25792
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj