Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja dla przedsiębiorców

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Informacja w sprawie aktualizacji przez przedsiębiorców-osoby fizyczne danych niepodlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej

 


Problem jest znany od października 2009 r. Przez cały czas trwały uzgodnienia z Ministerstwem Finansów sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji. Ministerstwo Gospodarki stoi na stanowisku, iż zasada tzw. „jednego okienka” nie obejmuje sytuacji, gdy wniosek przedsiębiorcy dotyczy zmiany danych niepodlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, a organy gmin nie mogą być obarczane na rzecz administracji rządowej dodatkowymi obowiązkami, niezwiązanymi z gminną ewidencją.


Druk EDG-1 nie ma zastosowania do zgłaszania wszelkich zmian danych przedsiębiorców – osób fizycznych. Zgodnie z przepisem art. 7b ust. 4 zd. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej zasada tzw. „jednego okienka” nie obejmuje sytuacji, gdy wniosek przedsiębiorcy dotyczy zmiany danych nieobjętych wpisem w ewidencji działalności gospodarczej.

Oznacza to, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną zamierzający dokonać aktualizacji swoich danych, które nie są wpisywane do ewidencji gminnej (np. adres zameldowania, rachunki bankowe), robi to bezpośrednio w zainteresowanym urzędzie, np. skarbowym. Intencja tego przepisu była wyraźnie podkreślana w czasie prac nad ustawą wdrażającą „jedno okienko”.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej urzędy skarbowe nie odsyłają już do urzędów gmin przedsiębiorców zamierzających zaktualizować swoje dane podatkowe.

 

Departament Gospodarki Elektronicznej

Ministerstwo Gospodarki

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Grażyna Cholewa 2010-04-27
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2010-04-27 15:18:19
Liczba wyświetleń: 25789
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj