TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - druk ulotek. Zadanie realizowane w ramach projektu „Za woniom drzewa” w Ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020

Szczegóły w załącznikach.

Podmiot publikujący: OPKiS Brenna
Wytworzył: Łukasz Muschiol 2021-08-11
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2021-08-11 15:14:05
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Łukasz Muschiol 2021-08-11 15:00:00
Liczba wyświetleń: 78