Stawkę podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która podawana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawka podatku leśnego na 2021 rok ustalana jest w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020

Zgodnie z powyższym Komunikatem średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna wyniosła 196,84 zł za 1m³.

Stawka podatku leśnego na 2021 rok wynosi:
 
196,84 zł/m3 x 0,220 m3 = 43,3048 zł za 1 ha fizycznego lasu
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Joanna Macura 2021-01-07
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2021-01-07 14:10:54
Liczba wyświetleń: 329