Wójt Gminy Brenna działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 713), art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 65 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XIII/150/20 Rady Gminy Brenna z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki 1720/5, 1720/8, 1720/9 i 1755/5 obręb geodezyjny Brenna ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki 1720/5, 1720/8, 1720/9 i 1755/5 obręb geodezyjny Brenna.
 
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Henryka Paszek 2020-09-18
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2020-09-24 08:14:00
Liczba wyświetleń: 3155