Uchwała Nr 4200/I/88/2020
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Joanna Macura 2020-04-29
Opublikował w BIP: Joanna Macura 2020-04-30 14:05:53
Liczba wyświetleń: 616