Uchwała Nr 4200/I/230/2019
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna projekcie uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brenna
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Joanna Macura 2019-12-09
Opublikował w BIP: Joanna Macura 2019-12-11 09:47:51
Liczba wyświetleń: 659