ZARZĄDZENIE NR 53/2019
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2018 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok,
informacji o stanie mienia Gminy Brenna za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Joanna Macura 2019-03-28
Opublikował w BIP: Joanna Macura 2019-04-01 15:04:08
Liczba wyświetleń: 946