Uchwała Nr 4200/I/102/2018
z dnia 27 kwietnia 2018 roku
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Joanna Macura 2018-04-27
Opublikował w BIP: Joanna Macura 2018-05-04 11:36:54
Liczba wyświetleń: 1440