UCHWAŁA NR XXVII/318/18
RADY GMINY BRENNA


z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna.
Podmiot publikujący: Rada Gminy Brenna
Wytworzył: Marcin Janasik 2018-03-22
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2018-04-09 09:44:48
Liczba wyświetleń: 6206