Stawkę podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która podawana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną  0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Stawka podatku leśnego na 2018 rok ustalana jest w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 963)
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna wyniosła 197,06 zł za 1m³.

Stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi:
197,06 zł/m3 x 0,220 m3 = 43,3532 zł za 1 ha fizycznego lasu
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Monika Waszut 2017-10-31
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2017-10-31 08:19:00
Liczba wyświetleń: 1216