Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, m. in. poprzez dystrybucję artykułów żywnościowych do osób najbardziej potrzebujących.
Środki finansowe na realizację ww. zadania przyznaje się dla stowarzyszenia Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach na zadanie pn. „Stop ubóstwu” w kwocie 3.000,00 zł.
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2017-01-27
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2017-01-27 13:55:00
Liczba wyświetleń: 2314