Uchwała Nr 4200/I/158/2017
z dnia 26 września 2017 roku
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Brenna informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku.
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Joanna Macura 2017-09-26
Opublikował w BIP: Joanna Macura 2017-10-02 10:44:01
Liczba wyświetleń: 1445