Stawkę podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która podawana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną  0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Stawka podatku leśnego na 2017 rok ustalana jest w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 996)
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna wyniosła 191,01 zł za 1m³.


Stawka podatku leśnego na 2017 rok wynosi:
191,01 zł/m3 x 0,220 m3 = 42,0222 zł za 1 ha fizycznego lasu
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Monika Waszut 2016-11-07
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2016-11-07 15:18:36
Liczba wyświetleń: 1549