Numer wpisu 2015/D/001
 2 Rodzaj dokumentu Program
 3 Temat dokument
PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
 4 Nazwa dokumentu
PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZETAMI NA TERENIE GMINY BRENNA NA ROK 2015
5 Zakres przedmiotowy dokumentu

opieka nad bezdomnymi zwierzętami

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju województwo śląskie, powiat cieszyński, gmina Brenna
 7 Znak sprawy  
 8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Brenna
 9 Data dokumentu

luty 2015

 10 Dokument zatwierdził  
11 Data zatwierdzenia dokumentu  
12 miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Brenna

Referat Infrastruktury i Inżynierii pok. 20B tel. 033/8536222 wew. 233

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do  dokumentu brak
14 Czy dokument jest ostateczny nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  Karta nr
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie luty 2015
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  
18 Uwagi

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Małgorzata Olszar 2015-02-18
Opublikował w BIP: Małgorzata Olszar 2015-02-18 15:00:29
Liczba wyświetleń: 2414